ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

การจัดช่องว่ายในรอบคัดเลือก ของกีฬาว่ายน้ำ

การจัดช่องว่างว่ายน้ำในรายการต่างๆในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทางเข้า SBOBET การแข่งขันชิงแชมป์โลก การแข่งขันระดับทวีป และในรายการอื่นๆของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ จะต้องดำเนินการจัดช่องว่างให้เป็นไปดังต่อไปนี้รอบคัดเลือก

– จัดเวลาในการแข่งขันที่ดีที่สุดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ส่งลงมาในใบสมัคร ที่เคยทำภายในกำหนดเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันทำการแข่งขัน โดยจะต้องส่งใบสมัครและรายการแข่งขัน พร้อมกับการต่อเวลาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนนักกีฬาว่ายน้ำที่ไม่ได้ส่งเวลาจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีเวลาช้าที่สุด และจะถูกจัดให้อยู่ในลำดับสุดในบัญชีรายชื่อ นักกีฬาว่ายน้ำที่ส่งเวลามา ถ้ามีมากกว่า 1 คน จะพิจารณาการจัดลำดับโดยจากที่จับฉลาก นักกีฬาว่ายน้ำจะถูกจัดให้อยู่ในช่องว่ายน้ำตามขันตอนของกฎและกติกา

– ถ้ามีเพียงชุดเดียว การจัดเข้าลู่ว่ายดำเนินการเหมือนการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สโบเบ็ต

– ถ้ามี 2 ชุดนักกีฬาว่ายน้ำที่ว่ายเร็วที่สุดจะอยู่ในชุดที่ 2 นักกีฬาว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 2 จะอยู่ในชุดที่ 1 นักกีฬาว่ายน้ำเร็วลำคับที่ 3 จะอยู่ในชุดที่ 2 นักกีฬาว่ายน้ำที่ว่ายเร็วที่ 4 จะอยู่ในชุดที่ 1 โดยการจัดสลับชุดอย่างนี้จนครบ

– ข้อยกเว้น เมื่อมีการคัดเลือกมี 2 ชุดหรือมากกว่า ในแต่ล่ะรายการจะต้องมีนักกีฬาว่ายน้ำไม่น้อยกว่า 3 คน ในแต่ล่ะชุดแต่ภายหลังมีการสละสิทธิ์ ดังนั้นจะเหลือแต่นักกีฬาว่ายน้ำในชุดอย่างน้อย 3 คนก็ได้

การจัดช่องว่ายในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ของกีฬาว่ายน้ำ

รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

– ในรอบรองชนะเลิศ จะได้ดำเนินการไปตามกฎของกติกา

– หากในการแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือก จะทำการจัดช่องว่างให้ดำเนินงานไปตามของกฎและกติกา ถ้าหากมีรอบคัดเลือกหรือรอบรองชนะเลิศ การจัดช่องว่าให้ดำเนินการไปตามของกฎกติกาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังใช้เวลาเป็นตัวกำหนดในการจัดชุดนั้นๆ sbobet เข้าไม่ได้

– ในการจัดรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาว่ายน้ำในชุดเดียวกันหรือต่างชุดกัน มีเวลาที่ได้จากการแข่งขันเท่ากัน ในอัตราส่วน 1/100 วินาที สำหรับลำดับที่ 8 หรือลำดับที่ 16 ที่เท่ากัน จะต้องทำการว่ายใหม่เพื่อเป็นการหานักกีฬาว่ายน้ำที่มีลำดับสูงกว่าเข้าไปในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการว่ายใหม่เพื่อการจัดลำดับที่ต้องการเวลาเป็น 1 ชั่วโมง หลังจากนักกีฬาว่ายน้ำแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลง เช่นเดียวกันกับการว่ายใหม่เพื่อจัดลำดับที่จะเกิดขึ้นอีกถ้าหากเท่ากันอีก

– หากมีนักกีฬาว่ายน้ำ 1 คน หรือมากกว่า ทางเข้า SBO ถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศนักว่ายน้ำที่สำรองไว้จะถูกเรียกเข้าแทน โดนการพิจารณาจากการจัดลำดับในรอบของการคัดเลือกหรือเป็นรอบรองชนะเลิศ รายการแข่งขันนั้นๆ จะต้องมีการจัดเรียงลำดับใหม่ และต้องจัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนตัวทราบ และการจัดลำลับช่องว่ายน้ำใหม่ให้เป็นไปตามกฎและกติกา

– ในการแข่งขันในรายการอื่นๆในหลายๆประเภทบางทีอาจใช้ระบบของการจับฉลากสำหรับการจัดช่องว่างก็ได้

– เมื่อมีรายการแข่งขัน 50 เมตร ในสระ 50 เมตร การแข่งขันจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของการจัดการแข่งขันประเภทนั้นๆ

สนใจเว็บไซต์ แทงบอล สามารถคลิ๊กได้ที่ http://vrsbobet.com การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ