ทางเข้า SBO
ทางเข้า SBO

ลักษณะการโยนของลูกเปตองของกีฬาเปตอง

ลูกเปตองเมื่อมีการโยนไปแล้วถูกการทำให้ลูกนั้นเกิดการหยุด ทางเข้า SBO ให้นักกีฬาปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อการโยนนั้นไปโดนหรือกระทบผู้ดูหรือผู้ตัดสินให้ลูกเปตองนั้นอยู่ในตำแหน่งเดิมที่ทำการโยนไปแล้ว

2. เมื่อการโยนนั้นไปโดนหรือกระทบผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ถือว่าลูกเปตองตองนั้นฟาวล์

3.เมื่อการโยนนั้นไปโดนหรือกระทบผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายผู้เล่นจะทำการโยนใหม่หรือเป็นการรักษาตำแหน่งนั้นให้ลูกเปตองหยุดได้

4. เมื่อลูกเปตองได้มีการโยนออกไปแล้วเกิดการทำให้ลูกเปตองหยุดโดยผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของผู้ที่ทำให้ลูกเปตองนั้นเกิดการหยุดอาจผู้เข้าทำการแข่งขันได้ตามกฎดังต่อไปนี้ SBOBET เข้าไม่ได้
– ให้ลูกเปตองนั้นอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เกิดการหยุดได้
– ทำให้ลูกเปตองนั้นมาวางตามแนวตรงระหว่างตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ตามใจของผู้โยนแล้วแต่ความพิจารณาของแต่ล่ะบุคคล แต่ในการเลือกตำแหน่งนั้นต้องเป็นที่ทำการแข่งขันต่อได้และมีการทำเครื่องหมายไว้ก่อนเท่านั้น
– ผู้เล่นฝ่ายตนเองที่มีเจตนาทำให้ลูกเปตองฝ่ายตนเองหยุดโดยการเจตนาผู้ตัดสินจะทำการตัดสินให้ผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทั้งทีม

5. เมื่อมีการโยนลูกเปตองหรือลูกเป้าไปแล้ว ผู้เล่นในแต่ล่ะคนจะต้องใช้เวลาในการโยนนั้นเป็นเวลาภายใน 1 นาที จากการจับจับเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของลูกเป้าและและลูกเปตองลูกแรก หากมีการวัดระยะของลูกเปตองผู้ที่ทำการจับเวลาจะหยุดจับเวลาชั่วคราว

ลักษณะของการวัดให้คะแนนของกีฬาเปตองทั้ง 2 ฝ่าย ทางเข้า SBOBET

ในกรณีที่มีการวัดที่ลูกเปตองของทั้ง 2 ฝ่ายที่มีระยะออกมาจากลูกเป้าที่เท่ากันหรือเป็นการที่ลูกเปตองทั้ง 2 ลูกติดกับลูกเป้าต้องให้ผู้ตัดสินปฏิบัติดังนี้ ทางเข้า SBOBET มือถือ

– เมื่อมีการโยนลูกเปตองทั้งสองฝ่ายหมดลูกที่จะโยนแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ตัดสินจะให้การเลนในเกมนั้นถือว่าเป็นโมฆะ จะทำการเริ่มเล่นใหม่ในด้านที่ตรงข้ามกับเที่ยวที่แล้ว จากที่ผู้เล่นฝ่ายใดที่ทำคะแนนได้ในการเล่นในเที่ยวที่แล้วจะเป็นโยนลูกเป้าเพื่อเริ่มการแข่งขันต่อไป

– ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจำนวนของลูกเปตองที่จะเล่นอยู่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ตัดสินจะให้ผู้เล่นที่เหลือลูกในการเล่นให้ทำการเล่นจนหมดลูกเพื่อที่จะได้ทำคะแนนตามจำนวนของลูกเปตองที่อยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด

– และถ้าเกิดผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ทางเข้า SBOBET เหลือลูกเปตองในการเล่นฝ่ายที่มีการโยนลูกเปตองทีหลังจะต้องทำการโยนเข้าไปอีก เมื่อทำการโยนลูกเปตองไปแล้วนั้นยังไม่มีผลกะทบอะไรหรือยังมีระยะที่เท่ากันอยู่จะต้องอีกฝ่ายหนึ่งมาโยนแทนสลับกันไปแบบนี้จนหมดลูกที่จะโยนทั้ง 2 ฝ่ายหรือจะได้คะแนนตามปกติ

ในการจับฉลากและการที่ประกาศผลของการจับฉลาก ผู้เข่าร่วมการแข่งขันจะต้องอยู่รวมกันในจุดประกาศผลนั้น ภายหลังของการที่ประกาศผลออกไปแล้วประมาณ 15 นาที ทีมที่ได้ได้ลงทำการแข่งขันจะถูกปรับ คือการที่เสียคะแนนไปแล้วให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 1 คะแนน

สนใจเว็บไซต์ พนันบอล สามารถคลิ๊กได้ที่ http://vrsbobet.com การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ