กีฬาตะกร้อ
กีฬาตะกร้อ

ลักษณะการเล่นของกีฬาเปตอง ในการโยนลูกเปตอง ผู้ที่จะทำการแข่งขันหรือการเล่นควรทำการเตรียมพร้อมโดยการที่ไปยืนอยู่ในบริเวณวงกลม เท้าทั้ง 2 ข้างจะไม่ให้เหยียบอยู่ในบริเวณเส้น หรือไม่เท้าทั้ง 2 ข้างจะไม่ยกขึ้นจากพื้น ในการที่นั่งโยนนั้นก็ถือได้ว่าไม่ผิดกติกาแล้วแต่ความถนัดของตังนักกีฬาเองว่าจะยืนหรือจะนั่ง ผู้เล่นที่ทำการโยนลูกเปตองเป็นคนแรกจะเป็นผู้ที่โยนลูกเป้าก็ได้หรือเป็นคนใดในทีมเดียวกันก็ได้ถือว่าไม่ผิดกฎและกติกา

ในลักษณะลองการเปลี่ยนให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำการโยน ซึ่งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะมาโยนก็จะยืนที่ในวงกลมที่ได้กำหนดไว้เช่นกัน หลังจากการเล่นเปตองตองไปแล้วหรือโยนไปฝ่ายล่ะ 1 ลูกแล้วให้ทำการวัดลูกเปตองหรือเป็นการพิจารณาทางสายตาว่าฝ่ายไหนได้โยนใกล้บริเวณลูกเป้ามากกว่ากัน ถ้าผลออกมาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โยนลูกเปตองไปแล้วออกไกลจากลูกเป้ามากกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายนั้นจะต้องโยนลูกเปตองจนกว่าฝ่ายตนเองจะอยู่ใกล้ลูกเป้ามากกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นการโยนจนหมดลูกเลยก็เป็นไปได้เพราะยังอยู่ห่างจากลูกเป้ามากว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เป็นการใช้ความคิดหรือเป็นการหากลยุทธ์เพื่อให้ลูกเปตองฝ่ายตรงเองให้อยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด ลูกเปตองที่ฝ่ายตรงข้ามทำการโยน จะเลือกคนโยนคนแรกใครก็ได้แต่จะต้องเป็นฝ่ายตนเอง สลับกันโยนในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดลูกเปตองในการโยน แล้วจึงนับออกมาเป็นคะแนน

ลักษณะของลูกเปตอง ลูกเปตอง ได้มีการผลิตมาจากโลหะ บริเวณส่วนภายในจะมีลักษณะที่กลวง โดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.05-8.00 เซนติเมตร และจะมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากประมาณ 650-800 กรัม ผู้ที่ฝึกหัดเล่นกีฬาเปตองหรือมือใหม่ลูกเปตองนั้นจะมีน้ำหนักมากในขณะที่ถือไว้แต่พอเล่นไปจนเกิดความชำนาญลูกเปตองนั้นจะค่อยๆมีน้ำหนักเหมาะสมสำหรับการเล่น จะทำการฝึกฝนโดยวิธีการโยนเพื่อให้เกิดความเคยชิน ผู้เล่นกีฬาเปตองสามารถนำลูกเปตองของตนเข้าทำการแข่งขันได้ ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนโดยที่ใช้ลูกเปตองของตนเพื่อเป็นการที่ใช้ลูกเปตองนั้นเกิดรู้จักน้ำหนักและตำแหน่งของการโยนเป็นต้น แต่การที่จะใช้ลูกเปตองของตนเองจะเข้าทำการแข่งขันต้องได้ผ่านการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานด้วย

บริเวณในลูกเปตองต้องมีการตีชื่อติดไว้กับลูกเปตอง ยี่ห้อที่มีการผลิตมาจากโรงงานอะไร และต้องมีการแสดงน้ำหนักไว้อย่างชัดเจนแต่มีอีกอย่างหนึ่งคือรหัสต้องปรากฏของบนบริเวณลูกเปตอง ลูกเปตองนั้นจะมีลวดลายหรือไม่มีก็ได้ข้อนี้อยู่กับผู้ผลิตได้มีการออกแบบมาอย่างไรและต้องมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อระหว่างในการแข่งขันไม่เกิดความสับสนได้ จำนวนลูกเปตองตองนั้นจะต้องมีจำนวน 12 ลูก โดยใช้เล่นฝ่ายล่ะ 6 ลูก การเล่นกีฬาเปตองประเภททีม 3 คน จะใช้ลูกเปตองในการเล่นคนล่ะ 2 ลูก การเล่นกีฬาเปตองประเภทคู่จะใช้ลูกเปตองในการแข่งขันคนล่ะ 3 ลูกและการเล่นกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวจะใช้ลูกเปตองในการเล่นคนล่ะ 3 ลูกเท่านั้น