ทางเข้า SBO
ทางเข้า SBO

โค้ชจะต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้คือ การที่หาค่าความเร็วในตัวนักเตะแต่ละคนและจะทำอย่างงไรให้ผู้เล่นมีประสิทธิภาพในการเล่นมากที่สุดหรือเป็นการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงวันสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีทุกวันในรูปแบบการเล่นนั้นจะมีทักษะ เทคนิค สมรรถภาพร่างกายในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไปในขณะเดียวกันเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งคิดในทางบวกต่อวิธีการสอนแบบหนึ่งของโค้ชจะทำให้ผู้เล่นคนนั้นมีประสิทธิภาพไปขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันผู้เล่นคนหนึ่งคิดในแง่ลบต่อวิธีการแบบหนึ่งของโค้ชจะทำให้ผู้เล่นคนนั้นไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอลได้ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ระบบทีมรูปแบบการสอนต่างๆล้มเหลวได้ ดังนั้นโค้ชจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถการใช้จิตวิทยาการฝึกสอนที่แตกต่างออกไปและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องใช้วิธีแบบไหนมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้

หนทางที่จะนำทีมไปสู่แชมป์ได้นั้นจะต้องผ่านทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมด้วยกันจะทำการแข่งขันกันแล้วเข้ารอบต่อไปจนไปถึงแชมป์ในที่สุดก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องของการฝึกซ้อมการวางเทคนิคทักษะในแต่ละคน เช่น ลักษณะการเตะรูปแบบการคอนโทรลเกม การโหม่งเพื่อสกัดไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้บอลและการโหม่งเพื่อเข้าประตูของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามลักษณะของการเลี้ยงบอล แทคติครูปแบบการเล่นของทีมและหลักการเล่นของทีมการครอบครองบอล การทำเกมรุกและเกมรับ สมรรถภาพของร่างกายมีความแข็งแรงที่จะใช้พละกำลังเบียดแย่งกับผู้ต่อสู้ ความเร็วของการสปีดเข้าหาบอลและการสปีดเพื่อเลี้ยงบอล

วิธีการฝึกซ้อมเล่นกีฬาฟุตบอล

1. เมื่อมีการหยุดเล่น หมายถึง ระหว่างการฝึกซ้อมในสนามใดสนามหนึ่งแล้วโค้ชหรือผู้ฝึกสอนนั้นบอกให้หยุดเล่นและนักกีฬาเห็นว่าสมควรที่จะหยุดเกมการแข่งขันขณะที่กำลังฝึกซ้อมเมื่อเห็นสถานการณ์ที่มีการเล่นผิดผลาดได้อย่างชัดเจนภายในสนาม ซึ่งโค้ชสามารถจะให้คำแนะนำในขณะนั้นได้หรือเป็นวิธีการเล่นที่มีความแตกต่างออกไปให้กับผู้เล่นในสนามได้

2. การสาธิต หมายถึง โค้ชและผู้ช่วยของโค้ชได้กำลังสาธิตวิธีการต่างๆหรือเป็นหัวข้อในการสอนครั้งนั้นโดยตนเองหรือมีผู้เล่นประมาณ 2-3 คน และผู้เล่นคนอื่นๆจะทำการสังเกตการณ์อยู่ที่ข้างสนาม ระหว่างการสาธิตนั้นจะต้องทำไปตามขั้นตอนที่ได้วางไว้อาจจะทำในรูปแบบของขั้นตอนหรือเป็นการแสดงท่าทางต่างอย่างช้าๆเพื่อให้นักกีฬาได้เห็นอย่างชัดเจน

3. การสร้างเงื่อนไข หมายถึง โค้ชและผู้ช่วยโค้ชได้ปรึกษาเพื่อหาเงื่อนไขต่างๆหรือเป็นกติกาในการฝึกซ้อมในแต่ล่ะวันนั้นกำจัดนักกีฬาที่ทำความผิดดังกล่าวได้ถูกลงโทษไปตามขั้นตอนที่วางไว้ หรือเป็นการอธิบายให้นักกีฬาได้รับทราบโดยการอธิบายนั้นต้องซ้ำหลายๆคำพูดเพื่อให้นักกีฬาไดจดจำได้อย่างเร็วขึ้น การที่นักกีฬาได้มีความประพฤติดีต่อการฝึกซ้อมควรมีการให้คะแนนสำหรับนักกีฬาดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาคนอื่นให้ได้ปฏิบัติตาม

4. การให้คำแนะนำก่อนการฝึกซ้อม หมายถึงการที่โค้ชและผู้ช่วยของโค้ชนั้นได้กล่าวให้คำแนะนำแก่นักกีฬาที่กำลังทำการเล่นอยู่เพื่อให้การเล่นนั้นเป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้เบื้องต้น และที่สำคัญเพื่อช่วยให้ผู้เล่นที่อยู่ระหว่างการเล่นนั้นได้อ่านเกมการแข่งขันออก หรือเป็นการมองสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และในทางที่ดีโค้ชจะต้องติดตามผู้เล่นอยู่ข้างสนามตลอดเวลา