อบอุ่นร่างกาย
อบอุ่นร่างกาย

การอบอุ่นร่างกายหลังการเล่นกีฬา ในขณะที่กำลังทำการฝึกซ้อมหรือทำการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆ ส่วนบริเวณกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆจะเกิดการเกร็งตัวและหดเข้าตัว เป็นสาเหตุของการเมื้อยล้าเกิดขึ้นบางครั้งเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงเลยก็ว่าได้ กล้ามเนื้อนั้นต้องการการผ่อนคลายบ้าง โดยวิธีการปฏิบัติคือการที่ทำให้กล้ามเนื้อมัดที่หดตัวนั้นได้ยืดออก ถ้าปล่อยให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ได้หดตัวบ่อยครั้งขึ้นโดยที่ไม่มีการยืดออกจะเป็นสาเหตุผลเกี่ยวกับแรงสปริงของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่น้อยลง บางครั้งตนเองได้ฝึกความแข็งแรงมากๆหรือเป็นการฝึกที่ใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่หนักจนเกินไปแต่การฝึกนั้นทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงที่ลดลง เพราะความอ่อนตัวของระบบกล้ามเนื้อในส่วนต่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นการที่ดึกล้ามเนื้อให้มีการหดตัวออกมาสามารถฝึกหรือปฏิบัติโดยวิธีการอ่อนตัวด้วยตนเอง

วิธีการที่ฝึกการอบอุ่นร่างกายหลังจากการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆ ให้ผู้ที่เล่นกีฬาเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการยืดเส้นหรือยืดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายโดยการที่ทำไม่หนักจนเกินไปจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้และเป็นท่าทางในการอบอุ่นที่ช้าๆ เช่นการที่วิ่งโดยการที่ใช้อัตราความเร็วที่ไม่มากจนเกินไป การกระโดดแบบอยู่กับที่และไม่มีความสูงมาก การเหวี่ยงแขน การก้มลำตัวและการเหยียดลำตัว หรือเป็นการเล่นกีฬาที่ไม่จริงจังเล่นเพื่อความสนุกเพื่อเป็นการผ่อนคลาย หรือถ้าไม่อยากขยับร่างกายก็สามารถนวดเบาๆตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายโดยการนวดนั้นให้นวดเบาๆแล้วค่อยๆหนักขึ้นเป็นไปตามลำดับทำในลักษณะสลับกันไปตามจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลาย

ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆ
ในการที่มีการอบอุ่นร่างกายจะช่วยให้ระบบในการทำงานของอวัยวะของร่ากายต่างๆสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุที่ทำให้ร่างได้ปรับตัวได้ดีขึ้นและจะช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกายสามารถทำงานได้ดีตามมาอีกด้วย ในการที่จะให้มีความพร้อมทางด้านการเล่นกีฬานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอบอุ่นร่างกายอยู่สม่ำเสมอทุกครั้งก่อนทำการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆ ซึ่งจะมีผลดีอย่างยิ่ง เช่น การที่ทำให้เลือดได้มีการหมุนเวียนไปในอวัยวะส่วนอื่นดียิ่งขึ้นและการหายใจเพิ่มขึ้น การฉีกขาดของบริเวณกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง ข้อพลิก ข้ออักเสบ เป็นสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดและโอกาสในการที่เกิดขึ้นนั้นยากพอสมควรหรือไม่มีโอกาสที่น้อยมาก เพราะฉะนั้นการที่ได้มีการอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักกีฬาและผู้ที่ชอบในการออกกำลังกาย

การที่อบอุ่นร่างกายหมายถึง การที่เตรียมอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอและสามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ระบบการหายใจ ระบบการหมุนเวียนเลือด ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพื่อเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย และส่งผลต่อให้ร่างกายมีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เหตุผลเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬาจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทำการแข่งขันหรือการซ้อมทุกครั้ง และยังมีส่วนในการที่ช่วยให้รักษาอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อเป็นต้นจะสามารถมีการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย