Marathoning ไม่ได้เป็นงานง่ายถ้ามีโอกาสที่จะแข่งขันในหนึ่งมีกี่ครั้งที่เราใส่ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่สมบูรณ์แบบของระยะและมีการเล่นกีฬาเก่งเราฝันเกี่ยวกับการที่จะได้รับเพียง 17 หรือ 18 ไมล์ (more…)