อบอุ่นร่างกาย
อบอุ่นร่างกาย

การอบอุ่นร่างกายหลังการเล่นกีฬา ในขณะที่กำลังทำการฝึกซ้อมหรือทำการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆ ส่วนบริเวณกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆจะเกิดการเกร็งตัวและหดเข้าตัว เป็นสาเหตุของการเมื้อยล้าเกิดขึ้นบางครั้งเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงเลยก็ว่าได้ (more…)